محصولات و خدمات
نسخه جهش یافته سازه90

اگرچه از زمان انتشار نرم افزار SAZE90 در سال 1390 تاکنون تغییرات قابل توجهی براساس درخواست های شما روی این نرم افزار انجام شده است، اما به دلیل برخی محدودیت های زیرساختی پیاده سازی بعضی از نظرات شما میسر نگردیده است. خبر خوب برای کاربران SAZE90 :  به همت برنامه نویسان زبردست گروه نرم افزاری سازه محدودیت های زیرساختی برطرف شده و امکان تغییرات جدی در بدنه نرم افزار فراهم گردیده است.

به زودی ویرایشی از نرم افزار SAZE90، با نام +SAZE90  منتشر می گردد که موارد زیر را مد نظر قرار داده است. این تغییرات پاسخی خاضعانه به درخواست های شماست. امکانات +SAZE90 عبارتند از:

·         افزایش سرعت ترسیم حداقل ۱۰ برابر

·         امکان ترسیم تیرها و ستون‌های مورب

·         امکان ترسیم مقاطع Non-Prismatic

·         نمایش دیواربرشی در مقطع طولی تیرها

·         میلگردگذاری مفصلی در تیرها

·         افزودن اورلپ مکانیکی در فرآیند میلگردگذاری

·         رسم پلان آرماتورگذاری تیرها

·         رسم ستونها با عرض واقعی و جزئیات بیشتر (Insertion Point، تیرهای میان طبقه، اورلپ دلخواه و...)

·         امکان تغییر مقیاس عرضی در نقشه ترسیمی ستونها

·         هوشمندسازی نقاط Dimension گذاری در نقشه اجرایی تیرها و ستون‌ها

·         ارائه اطلاعات عمرانی در قالب SED

·         تکمیل فرآیند هوشمندسازی ترسیمات (عدم وابستگی به رآکتورها)

·         ابزارهایی برای رسم تیر و ستون به دلخواه کاربر (مستقل از سازه و نرم‌افزار طراحی)

·         افزایش سرعت ورود اطلاعات فایل نتایج محاسبه (حداقل ۱۰ برابر)

·         توسعه المان میلگرد و لیستوفر هوشمند

·         کنترل پنل مدیریت نحوه اکسترکت و تیپ‌بندی تیرها و ستونها

·         و .......

امیدواریم توانسته باشیم به بخشی از درخواست های شما جامه ی عمل بپوشانیم.