محصولات و خدمات
وب سايت اجتماعی صنعت ساختمان
من، تو و صنعت ساختمان

مهندسین ساختمان، اساتید و دانشجویان این رشته و کلیه کسانی که در این زمینه فعالیت می کنند نیازمند یک رسانه همگانی مستقل برای ارائه نظرات و تحلیل های خود هستند. جائی که بتوانند با آزادی کامل و در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران نقطه نظرات علمی یا صنفی خود را ابراز نمایند و از تحلیل های دیگران استفاده کنند. مسلما این نقطه نظرات در پیشبرد صنعت ساختمان و رفع موانع موجود تاثیرگذار خواهد بود. بر اساس این نیاز گروه نرم افزاری سازه ساخت و توسعه فضائی رسانه ای را آغاز کرده است که این حرکت را امکان پذیر نماید. این فضای رسانه ای که تحت عنوان تارنمای صنعت ساختمان ایران و با نشانی iiiWe.com از اول اسفند ماه 1388 فعالیت خود را آغاز نموده است امکانات متعددی در این راستا در اختیار جامعه مهندسی و اعضاء خود قرار می دهد.