محصولات و خدمات
تاجریو
تاجریو، ویترین شغل تو

تاجریو از طریق شرکت اسپیدتک کانادا، نمایندۀ گوگل است. همچنین این دپارتمان، سامانه‌ای قدرتمند برای ساخت وب‌سایت در اختیار شما قرار می‌دهد. به این ترتیب شما می‌توانید هرآنچه از «تجارت الکترونیک» انتظار دارید اینجا پیدا کنید. 

اصول کلی ساخت تاجریو بر ارتباط مستقیم کاربران با شرکت گوگل بنا شده‌است. به این ترتیب، شما هنگام ارتباط و کار با این برند، فضایی لذت‌بخش و مورد اعتماد را تجربه خواهید کرد. در این رابطه سه ویژگی خاص بیشتر خود را نشان می‌دهد: 1) فرمان مدیریت تبلیغات و بازاریابی از طریق تاجریو در دست شماست. 2) جریان پرداخت و مصرف ریالها با صورت‌حسابهای روشن به شما گزارش می‌شود. 3) ما با همۀ وجود پشتیبان و در خدمت شما هستیم. 

تعلل نکنید! تجارت الکترونیک خود را اینجا و همین امروز شروع کنید، از کار با ما لذت ببرید و امروزی شوید!