درباره ما
درباره گروه نرم افزاری سازه

هنگامی که کودکان بدون آن که خواندن و نوشتن بدانند خیال پردازی می کنند، نمی دانند این تخیلات تا چه اندازه ارزشمندند. در سال های اخیر کلمه تازه ای در ادبیات انسانی شکل گرفته است که با الفبای «نرم افزار» آن را می نویسند. معنای این کلمه این است که همه آن تخیلات را می توان در چارچوبی به قاعده قرارداد و با کدهائی قابل فهم پردازش کرد و به تصویر کشید.

اکنون که قدرت این پردازش بر همگان آشکار شده، کسب و کار تازه ای ظهور یافته است. «نرم افزار» این بار در قالب یک «صنعت» متولد شده است. «صنعت نرم افزار» برای بالندگی با زمینه های تازه درهم آمیخته تا  کسب و کار نوظهور دیگری شکل بگیرد که خاصیت بین رشته ای دارد. این کسب و کار از یک سو با صنعت نرم افزار و از سوی دیگر با سایر صنایع متداول در ارتباط است.

بر اساس آنچه بیان شد، با توجه به سوابق «گروه طراحان سازه»، از درهم آمیختن «نرم افزار» با «مهندسی سازه»، «گروه نرم افزاری سازه»  متولد گردید.

زمان شروع به کار «گروه طراحان سازه» از 1369 و زمان شکل گیری «گروه نرم افزاری سازه» از 1374 است. حاصل این پیوند فرخنده، محصولات متعددی است که شاید شما هم نام آنها را شنیده باشید. به گواهی کاربران، این محصولات توانسته است برای شاغلین صنعت ساختمان بسیار راهگشا باشد.

امروز همه ما در گروه نرم افزاری سازه با افتخار اعلام می کنیم از حرکتی که آغاز شد و نقطه ای که در آن قرارداریم بسیار خرسندیم. بدون شک بخش قابل توجهی از این پیشرفت مدیون پشتیبانی، راهنمائی و صبوری مشتریان و کاربران ما بوده است. امیدواریم بتوانیم در آینده نیز گامهای بلند دیگری برای خدمت متقابل به کاربران خود برداریم. ما به پشتیبانی های شما دلگرمیم. آن را از ما دریغ نفرمائید.